PHÂN BIỆT WRONG LÀ GÌ TRONG TIẾNG ANH? NGHĨA CỦA TỪ WRONG

 - 
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
wrong
*
wrongtính từ (wrong khổng lồ bởi vì something) không đúng đắn về đạo lý; sai; bậy bạ it is wrong to steal đánh cắp là bậy it is wrong to speak ill of one"s companion nói xấu các bạn là không tốt you were wrong to lớn take the oto without permission anh lấy xe pháo mà lại ko được phxay là bậy he told me he had done nothing wrong hắn nói với tôi rằng hắn chẳng có tác dụng điều gì bậy bạ cả không nên, bất ổn, ko đúng đắn my watch is wrong đồng hồ thời trang tôi bất ổn he did the sum but got the wrong answer/got the answer wrong hắn làm cho bài bác tính cùng, tuy thế đáp số không đúng/vấn đáp không nên her estimate of the cost was completely wrong cô ấy lượng giá không nên hẳn sai; nhầm can you prove sầu that I am wrong? anh rất có thể minh chứng là tôi sai không? that"s where you"re wrong kia là chỗ nhưng anh nhầm you"re doing it the wrong way anh sẽ thao tác kia một giải pháp sai lầm the police arrested the wrong man cảnh sát bắt nhầm bạn am I wrong in thinking that it"s getting cold? liệu tôi gồm nhầm lúc nghĩ rằng ttách đã lạnh lẽo dần? we came the wrong way/took a wrong turning chúng tôi đi lạc đường/rẽ nhầm nơi khổng lồ take the wrong street đi nhầm con đường to lớn take the wrong train; to lớn be on the wrong train đi nhầm tàu; ngồi nhầm tàu to buy the wrong book download nhầm sách (sai trái sách cần mua) I"m afraid you got the wrong number tôi e rằng anh đã xoay nhầm số you are wearing your jumper the wrong way round chị mang áo len nhầm đằng trước ra phía sau rồi he"s the wrong man for the job anh ta là người ko mê say phù hợp với quá trình they live sầu on the wrong side of town bọn họ sinh sống ở 1 địa điểm ko phù hợp vào đô thị (wrong with somebody / something) ko chạy, hư, ko hoạt động tốt; sai trái, ko được nhỏng phải gồm What "s wrong with the engine? It"s making an awful noise Máy gồm gì trục trặc thế? Nó sẽ kêu thanh lọc cọc there is something wrong with his eyes đôi mắt anh ta có gì không đúng rồi what"s wrong with you? tất cả điều gì sai trái mang lại anh vậy? what"s wrong with telling the truth? nói thực sự thì tất cả gì xứng đáng hổ hang to have sầu (get) hold of the wrong end of the stichồng tất cả ý nghĩ hoàn toàn lầm; tất cả cảm nhận hoàn toàn lầm on the wrong foot (thể dục thể thao,thể thao) trái chân, tréo giò get (hold on) the wrong over of the stiông chồng (thông tục) hiểu lầm hoàn toàn điều tín đồ không giống nóiphó xuất phát từ một cách sai trái, chệch hướng, lầm lẫn, cùng với tác dụng không đúng you guessed wrong anh đoán không nên rồi he played the tune all wrong hắn đùa điệu hết cả khổng lồ bởi vì a sum wrong làm cho không đúng một bài tính lạc lớn lead someone wrong dẫn ai lạc con đường khổng lồ get in wrong with someone (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét to get someone in wrong tạo nên ai mất tín nhiệm; khiến cho ai bị khinh ghét to go wrong mắc lỗi, sai trái lỗi, ko chạy, ko thao tác làm việc chính xác (thiết bị móc) the television has gone wrong again dòng ti vi lại bị hỏng rồi gặp gỡ rắc rối their marriage started to lớn go wrong when he got a job abroad cuộc hôn nhân của họ bắt đầu xấu đi lúc anh ta tất cả bài toán làm cho sinh sống quốc tế get somebody toàn thân wrong (thông tục) thiếu hiểu biết ai; phát âm lầmdanh từ chiếc xấu, điều hung, điều không giỏi, phương diện xấu lớn make wrong right khiến cho mẫu xấu thành giỏi to know right from wrong biết biệt lập phải trái điều không nên, điều quấy (về khía cạnh đạo đức); hành động không đúng, hành động quấy khổng lồ put someone in the wrong đổ dòng sai đến ai hành động bất công, sự bất công; điều bất công they have done us a great wrong chúng ta đã đối xử với Cửa Hàng chúng tôi khôn cùng bất công (pháp lý) điều thiệt sợ hãi, điều tổn định sợ hãi to lớn vì chưng somebody toàn thân wrong có tác dụng sợ hãi ai in the wrong bao gồm lỗi two wrongs don"t make a right (tục ngữ) chớ viện cớ bào chữanước ngoài hễ từ làm điều gì xấu so với ai; đối xử xấu, đối xử bất công cùng với ai a wronged wife một tín đồ vợ xấu xí chụp mũ, đổ giờ đồng hồ xấu (đến ai) you wrong me if you think I only did it for selfish reasons anh đổ giờ xấu mang đến tôi nếu anh cho rằng tôi làm cho điều ấy chỉ do gần như lý do ích kỷ sai
*
/rɔɳ/ tính trường đoản cú xấu, không xuất sắc, tồi it is wrong lớn speak ill of one"s companion nói xấu bạn là ko giỏi trái, ngược in the wrong sense trái lập, ngược the wrong side phương diện trái wrong side foremost ngược, trước ra sau wrong side out trái, vào ra ngoài wrong side up ngược, bên trên xuống dưới sai, sai trái, lầm; trái lý, không nên trái my watch is wrong đồng hồ thời trang tôi không đúng wrong use of a word sự cần sử dụng từ không nên lớn be wrong trái lý, không đúng bất ổn there is something wrong with hyên ổn anh ta có điều gì bất ổn what"s wrong with that? được cả, không có gì sai trái yêu cầu không? !to lớn be on the wrong side of forty (xem) side !to be in the wrong box (xem) box !to have sầu (get) hold of the wrong end of the stiông xã có ý suy nghĩ trọn vẹn lầm; bao gồm cảm tưởng trọn vẹn lầm !on the wrong foot (thể thao,thể thao) trái chân, tréo giò phó trường đoản cú không đúng, không ổn, không đáng, bậy to lớn vày a sum wrong làm không đúng một bài tính lạc khổng lồ lead someone wrong dẫn ai lạc con đường !lớn get in wrong with someone (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét !lớn get someone in wrong tạo nên ai mất tín nhiệm; tạo nên ai bị căm ghét !lớn go wrong lạc con đường, lầm con đường (kỹ thuật) hư, không chạy (máy) (thương thơm nghiệp) không chạy, thực hiện không tốt (nghĩa bóng) trở cần xấu, hỏng đi (nghĩa bóng) sa vấp ngã, lầm lạc danh từ điều xấu, điều ko giỏi, khía cạnh xấu, chiếc xấu to lớn make wrong right khiến cho loại xấu thành giỏi khổng lồ know right from wrong biết phân minh đề xuất trái điều sai trái, điều bất công khổng lồ be in the wrong trái khổng lồ put someone in the wrong đổ loại không đúng cho ai (pháp lý) điều thiệt sợ, điều tổn sợ to bởi vì sometoàn thân wrong làm sợ hãi ai nước ngoài cồn từ làm sợ, có tác dụng thiệt sợ (fan nào) đối đãi bất công (với người nào) chụp nón, gán đến các bộ động cơ ko tốt