Tỷ Số Nợ Trên Tài Sản

 - 

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (928.38 KB, 115 trang )
Bạn đang xem: Tỷ số nợ trên tài sản

Các nhà cung cấp tín dụng căn cứ vào tỷ số đòn bẩy tài chính để ấn định mức lãi suất cho vay đối với cơng ty vì cơng ty càng có nhiều nợ vay, rủi ro về mặttài chính càng lớn. Ở các nước phát triển, người ta đánh giá được rủi ro này β vàtính vào lãi suất cho vay. Điều đó có nghĩa là cơng ty càng vay nhiều thì lãi suất càng cao.Đối với cơng ty, tỷ số đòn bẩy tài chính sẽ giúp nhà quản trị tài chính lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý nhất cho cơng ty mình. Qua tỷ số đòn bẩy tài chính nhàđầu tư thấy được rủi ro về tài chính của cơng ty từ đó dẫn đến quyết định đầu tư của mình.a. Tỷ số nợ trên tài sảnTỷ số này cho thấy bao nhiêu phần trăm tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn vay.Tổng nợ Tỷ số nợ =Tổng tài sản - Tổng nợ bao gồm toàn bộ khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm lập báocáo tài chính gồm: các khoản phải trả vay ngắn hạn, nợ dài hạn do đi vay hay phát hành trái phiếu dài hạn.- Tổng tài sản: toàn bộ tài sản của công ty tại thời điểm lập báo cáo.b. Tỷ số nợ trên vốn cổ phầnTổng nợ Tỷ số nợ trên vốn cổ phần =Vốn cổ phầnc. Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phầnMột tỷ số khác cũng được sử dụng đến để tính tốn mức độ đi vay rủi ro về tài chính mà cơng ty đang gánh chịu đó là tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần.Toàn bộ tài sản Tổng tài sản trên vốn cổ phần= Vốn cổ phầnd. Khả năng thanh toán lãi vayLãi vay hàng năm là chi phí tài chính cố định và chúng ta muốn biết công ty sẵn sàng trả lãi đến mức nào. Cụ thể hơn chúng ta muốn biết rằng liệu số vốn đi vaycó thể sử dụng tốt đến mức nào, có thể đem lại khoản lợi nhuận bao nhiêu và đủ bù đáp lãi vay hay không. Tỷ số này dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh do sửdụng vốn để đảm bảo trả lãi vay hàng năm như thế nào. Nếu công ty quá yếu về măt này, các chủ nợ có thể đi đến kiện tụng và tuyên bố phá sản.Lãi trước thuế và lãi vay Khả năng thanh tốn lãi vay= Lãi vayTrong cơng thức trên, phần tử số phản ánh số tiền mà công ty có thể được sử dụng để trả lãi vay trong năm. Ở đây phải lấy tổng số lợi nhuận trước thuế và lãivay vì lãi vay được tính vào chi phí trước khi tính thuế thu nhập. Phần mẫu số là lãi vay, bao gồm tiền lãi trả cho các khoản vay ngắn và dài hạn kể cả lãi do phát hànhtrái phiếu. 1.2.4.4. Tỷ số sinh lợiTỷ số sinh lợi đo lường thu nhập của công ty với các nhân tố khác tạo ra lợi nhuận như doanh thu, tổng tài sản, vốn cổ phần.a. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu PMChỉ tiêu này nói lên một đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận ròngTỷ suất sinh lợi trên doanh thu =Doanh thu thuầnb. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản


*
Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại các công ty cổ phần niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf1157224


Xem thêm: Các Món Ăn Từ Củ Cải Muối Và Cách Làm Củ Cải Muối Hết Mặn, Củ Cải Muối Nấu Sườn Non Dễ Làm, Ngon Miệng

*
Xem thêm: Các Món Ăn Khô Để Lâu - Ăn Cá Khô Nhiều Có Tốt Không

(928.38 KB) - Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại các công ty cổ phần niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf-115 (trang)