Try to và try ing

 - 

Cấu trúc, cách sử dụng và so sánh sự khác biệt của try to và try ving khi viết câu tiếng anh đầy đủ và chính xác nhất. Cụ thể xem tại đây.

Bạn đang xem: Try to và try ing

Cấu trúc và cách dùng try to và try ving trong tiếng anh

Cấu trúc:

TRY+ to VTRY+ V-ING

Cách sử dụng try t và try Ving trong tiếng anh:

To talk about making an experiment – doing something to see what will happen – we use try + ing I tried sending her flowers, writing her letters, giving her presnets, but she still wouldn’t speak to me.

To talk about making an effort to do something difficult, we can use either try + infinitive or try + ing I tried to change the wheel, but my hands were too cold (or I tried changing the wheel…)

*

Một người Mỹ nói: I don’t think that is always a true distinction that I make in my everyday speech. If I say “I will try calling you at 11:00” then that means literally that “I will attempt to call you at 11:00″, or what I really mean is “if I can, I will call you at 11:00″ (but I may not be able to–it implies doubt, or that something is unlikely to happen).

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Xào Chua Ngọt Cực Hấp Dẫn, Chồng Thích Mà Con Cũng Mê

It does not mean that I am “experimenting” in calling you. If I say, “I will try to call you” – there is no distinction from what “I will try calling you” means–they are the same. Also if I say “I will try and call you”, it means the same (I will attempt to call you). “You can try different approaches to answering these questions”– in this case, try means to experiment. You are “experimenting with different approaches to do something

Quan điểm của ta:

Khi nói thử nghiệm cái gì đó, làm cái gì đó để xem kết quả thế nào => sử dụng cấu trúc try + ingKhi nói về nỗ lực để làm gì đó khó => dùng try + inf hoặc try + ing

Như vậy:

Một câu là try + to => nói về nỗ lựcMột câu dùng try + ing => không kết luận được nói về nỗ lực hay là một thử nghiệm, tùy thuộc vào câu cụ thể như ví dụ của một người bạn Mỹ đã nói.

Sự khác nhau giữa try to với try ving trong tiếng anh

Đôi khi ta không cảm nhận được nỗ lực (making an effort to do something difficult) khác thử nghiệm (making an experiment) thế nào. Để có cảm nhận sự khác nhau, ta hãy dịch sang Tiếng Việt:

I tried sending her flowers. (but she still wouldn’t speak to me) Tôi thử gửi tặng cô ấy hoa. (Nghĩa là việc gửi không có gì khó khăn cả, tôi có thể gửi cho cô ấy dễ dàng, hành động gửi là có thể hoàn thành dễ dàng)

I tried to send her flowers. (but it is 10pm and 10km from my home to her home). Tôi cố gắng gửi tặng cô ấy hoa. (Nghĩa là việc gửi hoa không thực hiện dễ dàng, đòi hỏi tôi phải cố gắng mới thực hiện được hành động gửi)

try + Ving (thử) nghĩa là hành động đó (Verb) là thực hiện dễ dàng, tôi không phải cố gắng gì cả, hành động đó cũng thành công. Nhưng hệ quả của nó thế nào thì tôi không biết (doing something to see what will happen – thử để xem hệ quả của hành động đó sau khi đã hoàn thành thì cái gì sẽ xảy ra)

Hành động gửi hoa là thực hiện dễ dàng, nhưng tôi không biết hệ quả của nó thế nào (ví dụ ở đây là cô ấy có nói chuyện với tôi không)

V + Vinf (cố gắng) nghĩa là hành động đó (Verb) không phải thực hiện dễ dàng, tôi phải cố gắng, tôi phải nỗ lực mới thực hiện thành công hành động đó.

Xem thêm:

Hành động gửi hoa là không thực hiện dễ dàng (ở đây chúng ta đề cập tới hệ quả của nó thế nào) (ví dụ ở đây giờ là 10h tối rồi, mà nhà tôi cách nhà cô ấy 10km)

Kết luận: Lý thuyết nói rất chuẩn và đúng với thực tế một người bạn Mỹ nói chứ không phải là nhập nhằng. Vấn đề phải mổ xẻ để hiểu.

Từ khóa:

remember to v và vingtrying và try tostop to và stop vingtry to verbremember vinggo on to v hay vingtry to doing something