Tiền điện tử là gì

 - 
Tiền điện tử (hay Tiền chuyên môn Số, Digital Money) với tiền ảo (hay tiền Mã Hoá, Cryptocurrency). Đời lẫn lộn mà lại ta ko lẫn lộn!

ĐỜI LẪN LỘN NHƯNG TA KHÔNG LẪN LỘN