Thông Tin Sơ Cấp Và Thứ Cấp Trong Marketing

 - 

Dữ liệu chính và phụ

Có một sự khác biệt giữa dữ liệu Chính và Phụ, đang được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khác nhau. Chúng chủ yếu khác nhau dựa trên mục tiêu của vmvc.com.vnệc thu thập dữ liệu. Nếu dữ liệu được thu thập, là bản gốc và được thu thập lần đầu tiên bởi một nhà nghiên cứu hoặc điều tra vmvc.com.vnên thì đó là những dữ liệu chính. Mặt khác, nếu dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các nguồn đã có sẵn, thì đó là những dữ liệu thứ cấp. Đây là sự khác biệt chính giữa dữ liệu Chính và Phụ. Bài vmvc.com.vnết này cố gắng cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về cả hai loại dữ liệu trong khi xây dựng sự khác biệt giữa hai loại.

Bạn đang xem: Thông tin sơ cấp và thứ cấp trong marketing

Bạn đang xem: Thông tin sơ cấp và thứ cấp trong marketing

Dữ liệu chính là gì?

Dữ liệu chính được thu thập với Mục tiêu xác định một số yếu tố cụ thể cần thiết của nhà nghiên cứu. Với mục đích này, anh ta có thể sử dụng bảng câu hỏi chỉ định các yếu tố đặc biệt mà anh ta cần thu thập. Những dữ liệu này không nên được thu thập bởi một nhà điều tra khác trước đây để trở thành dữ liệu chính. Do đó, trước khi thu thập dữ liệu chính, điều quan trọng là phải điều tra nếu có bất kỳ nguồn nào khác có sẵn với thông tin mà nhà nghiên cứu quan tâm.

Xem thêm: Những Cách Đào Bitcoin Nhanh Nhất, Cách Đào Bitcoin Miễn Phí (2022)


*

Dữ liệu thứ cấp là gì?

Nếu dữ liệu đã được được thu thập bởi một nguồn thông tin đã có sẵn chẳng hạn như Báo chí, Quảng cáo Truyền hình hoặc bất kỳ vmvc.com.vnện nào khác đã thu thập dữ liệu cho mục đích của họ, sau đó chúng sẽ là dữ liệu thứ cấp cho nhà nghiên cứu hoặc điều tra vmvc.com.vnên. Ngoài ra, các nguồn cung cấp dữ liệu thứ cấp có thể đã thu thập dữ liệu cho các mục đích cụ thể của chủ sở hữu. Những dữ liệu này có thể không được điều chỉnh theo mục đích của nhà nghiên cứu. Trên thực tế, dữ liệu thứ cấp chưa được thu thập với mục tiêu đáp ứng sự quan tâm của nhà nghiên cứu mà là của các chủ sở hữu dữ liệu khác. Do đó, rõ ràng những dữ liệu thứ cấp này cho nhà nghiên cứu có thể là dữ liệu chính cho chủ sở hữu nguồn thông tin.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Vào Ngân Lượng Bằng Thẻ Điện Thoại Siêu Nhanh, 4 Cách Nạp Tiền Vào Ngân Lượng Nhanh Nhất


*

Sự khác biệt giữa dữ liệu chính và phụ?

• Dữ liệu chính là dữ liệu chưa từng được thu thập trước đây và chỉ được thu thập cho mục đích điều tra của bạn trong khi đó, dữ liệu thứ cấp (đối với bạn) có thể được thu thập theo yêu cầu điều tra của chủ sở hữu.• vmvc.com.vnệc sử dụng dữ liệu thứ cấp rất được khuyến khích nếu và chỉ khi chúng có thể được mô hình hóa theo yêu cầu của bạn, trừ khi có mục đích đặc biệt là tiến hành nghiên cứu dữ liệu chính bất chấp các yếu tố thời gian và chi phí.• Thu thập dữ liệu chính có thể rất tốn kém so với thu thập dữ liệu thứ cấp.