VAI TRÒ CỦA TESTNET LÀ GÌ ? MAINNET LÀ GÌ ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ

 - 

*
*
*
*
Golem Mainnet ra mắt vào tháng 4 năm 2021 giúp tăng giá trị đáng kể

Từ quan điểm của một nhà đầu tư, mainnet chứng minh rằng một dự án đang có những tiến bộ kỹ thuật rõ rệt theo lộ trình đề ra. Thậm chí có nhiều nhà đầu tư không muốn đầu tư vào một dự án trước khi khởi động mainnet, điều quan trọng là phải nhận ra phiên bản mainnet có thể có tác động tích cực (hoặc thậm chí có khả năng tiêu cực) đối với giá trị của tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư chọn mua tiền điện tử trước một mainnet vì một khởi động thành công đôi khi có thể dẫn đến tăng đáng kể giá trị của đồng tiền này. Tuy nhiên không phải lúc nào mainnet cũng tăng giá trị tiêu biểu là Tron chi tiết các bạn có thể xem tại Tron giảm giá bất chấp sự phiên bản Mainnet đáng ngạc nhiên