TẠO BOT TRONG DISCORD

 - 

Discord Bot là con robot nhiều năng hoàn toàn có thể vừa nói chuyện hài, phát nhạc trên sóng thẳng hay chào đón thành viên bắt đầu vào máy chủ của bạn… Vậy bạn đã hiểu phương pháp tạo bot Discord chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gửi tin nhắn với Bot Discord

Tại đây, các bạn sẽ lập trình bot Discord để trả lời bằng một tin nhắn thiết lập khi bạn gửi tin nhắn trong một kênh.

Nhưng trước tiên, hãy nhập mã sau vào đầu tập lệnh nhằm khởi chạy bot Discord:

import discord 

# Import the commands module: 

from discord.ext import commands

# Initialize the bot instance & use a blank prefix: 

bot = commands.Bot(command_prefix="") 

#Read your bot token from the txt file in your project root:

Secret = open("secret.txt", "r")

Secret = Secret.read()

#Run the bot in an sự kiện loop:

bot.run(Secret)

Biến bot gọi những lệnh thiết lập từ lớp lệnh và tiền tố command_prefix  trong vết ngoặc đơn cho phép bạn hướng đẫn một ký kết tự đứng trước nó. Các ký trường đoản cú như vết đô la ($), lốt chấm than (!), Dấu cùng (&),… là các tiền tố thịnh hành đặt trước lệnh bot.