Toàn Tập Về Tiền Điện Tử Swrv

 - 
If you bởi not swerve from a principle or certain actions, you continue to think or act as you did in the beginning:


Bạn đang xem: Toàn Tập Về Tiền Điện Tử Swrv

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ vmvc.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


If a pet dog ran inkhổng lồ the street và a cycmenu swerved, there might be some reasonable apprehension that that cycdanh sách might be injured.
One could never imagine his being swerved from what he thought lớn be right by any personal consideration or any private prejudice.
Perhaps due to the weight, when the brakes of the lorry were put on the trailer swerved round & went inkhổng lồ a khung of skidding.
At the last moment the coach driver swerved into lớn the path of an on-coming lorry & collided with it.
The car swerves to lớn avoid them, & probably suffers a very much worse accident in its career across the road.
If they are full of potholes, cyclists will be swerving lớn avoid the bumps và there will be accidents.
The second course is for the gas boards khổng lồ slow down their move away from coal without swerving from their path towards greater technical efficiency.
Where that has happened, local authorities in many cases have sầu swerved away, & consequently the public interest has not been served.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả quan điểm của các biên tập viên vmvc.com.vn vmvc.com.vn hoặc của vmvc.com.vn University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.


Xem thêm: Cách Nấu Nước Đậu Đen Ngon Thanh Nhiệt, Giảm Cân Hiệu Quả, Cách Nấu Nước Đậu Đen Giải Nhiệt Tại Nhà

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vmvc.com.vn English vmvc.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Nibble Là Gì - Nghĩa Của Từ Nibbles Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語