Rút tiền từ paypal về ngân hàng

 - 

Bạn đang mày mò cách rút chi phí từ PayPal? tôi cũng từng như vậy. Hiện thời thì rút ngon lành rồi