Quỹ mở và quỹ đóng

 - 

(vmvc.com.vn) Sản phẩm Quỹđầu tư ra đời với mục đích tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư, đồng thời


(vmvc.com.vn) Sản phẩm Quỹđầu tư ra đời với mục đích tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư, đồng thời vẫn mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư. Hiện trên thị trường, quỹ mở và Qũy đóng là hai loại hình quỹ đầu tư được biết đến nhiều nhất.

Bạn đang xem: Quỹ mở và quỹ đóng


*

Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn, quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hai dạng là: quỹ mở và quỹ đóng. Tại khoản 30 và khoản 31 Điều 6 Luật hợp nhất luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH quy định:
30. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.31. Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
Một cách chi tiết hơn, có thể hiểu Qũy đóng là khái niệm được dùng để chỉ số quỹ được phát hành chỉ duy nhất một lần, thông qua quá trình huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Hình thức này nhằm mục đích giúp cho việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, Qũy mở được dùng cho số quỹ được hình thành với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch này được thực hiện trực tiếp với công ty Quản Lý Quỹ hoặc tại các Đại lý chỉ định.
Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản.Đối với quỹ mở thì tính thanh khoản cao đối với ai có ý định đầu tư, và đây cũng là một trong những hình thức chủ chốt cho những ai muốn nhanh chóng làm giàu.Đối với quỹ đóng thì chúng chỉ được niêm yết trên một thị trường chứng khoán, và những chứng chỉ này chỉ được giao dịch như một cổ phiếu của một công ty niêm yết.Như vậy, trong hai loại quỹ thì quỹ mở có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với quỹ đóng. Đây cũng chính là lý do vì sao các nhà đầu tư thường có xu hướng chọn quỹ mở nhiều hơn.
Quỹ mở luôn trong tình trạng người đầu tư phải nạp một số tiền nhất định, để mua chứng chỉ của quỹ đó, cũng như kiểm soát một cách chặt chẽ.Với quỹ đóng, bởi tính chất ổn định của nó nên nó sẽ rất có ích cho những cá nhân, đơn vị sẽ không bị áp lực về tính thanh khoản, từ đó mang đến tiềm năng đầu tư vào các tài sản mang tính chiến lược dài hạn.

Xem thêm: Cổ Phiếu Phổ Thông Là Gì - Quyền Lợi Của Cổ Đông Khi Giữ Cổ Phiếu Thường


Như vậy, Quỹ mở luôn linh hoạt trong việc mua lại chứng chỉ quỹ, trong khi đó, đối với quỹ đóng, do không bị áp lực về tính thanh khoản bởi tính ổn định về vốn nên việc nắm giữ tiền là không bắt buộc.
Đối với Qũy mở, việc mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp từ quỹ cùng với phí giao dịch. Chứng chỉ quỹ được phân phối liên tục tại các Đại lý Phân phối như Công ty Chứng khoán, Ngân hàng, Công ty quản lý quỹ,…
Quỹ đóng: việc mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện từ nhà môi giới với phí môi giới giao dịch. Việc phân phối chứng chỉ quỹ chỉ thực hiện trong thời gian huy động lần đầu, hoặc khi tăng vốn điều lệ quỹ, thông qua công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ.
Một cách vắn tắt thì với Quỹ đầu tư mở: quy mô vốn có thể có thay đổi đáng kể.Quỹ đầu tư đóng: quy mô vốn khá ổn định cho tới khi đáo hạn (trừ trường hợp tăng vốn).

Xem thêm: Người Bán Tiết Lộ Cách Phân Biệt Ốc Nhồi Và Ốc Bươu Vàng Bằng Mắt Thường


Như vậy, với Quỹ mở, quy mô vốn có thể có thay đổi đáng kể bởi lượng giao dịch mua bán nhiều. Ngược lại, Quỹ đóng có quy mô vốn khá ổn định cho tới khi đáo hạn (trừ trường hợp tăng vốn). Biến động giá so với giá trị tài sản ròng của 2 loại quỹ này cũng khác nhau. Trong khi Quỹ mở có biến động giá tương đối thấp thì quỹ đóng lại có giá giao dịch biến động cao hơn.