Là Gì? Nghĩa Của Từ Pirate Là Gì

 - 

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú vmvc.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Là Gì? Nghĩa Của Từ Pirate Là Gì

a person or organization that makes illegal copies of software, films, recordings, etc., lớn sell them at much cheaper prices:
*

someone who is a good friover when it is easy khổng lồ be one & who stops being one when you are having problems

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Mua Bánh Tráng Phơi Sương Ở Sài Gòn, Bánh Tráng Phơi Sương Xấp Đã Qua Sàn Lọc

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vmvc.com.vn English vmvc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message