Phan văn tài em

     

Place of birth:

*

*
Age: 39 Height: 1,70m Citizenship:
*
Vietphái mạnh Position: midfield Current club:
*
Retired Joined: Oct 9, năm 2016 Contract expires: -
Season Date Left Joined MV Fee
16/17 Oct 9, 2016
*
*
Long An
*
Retired - -
13/14 Jan 1, 2014
*
*
Xuan Thanh
*
*
Long An - ?
12/13 Dec 1, 2012
*
*
Navingân hàng Saigon F.C.
*
*
Xuan Thanh - ?
11/12 Jan 1, 2011
*
*
Long An
*
*
Navibank Saigon F.C. - ?
Total transfer fees : 0


Chuyên mục: