PHÂN BIỆT IN THE END VÀ AT THE END

 - 

Phân biệt sự khác nhau giữa “in the end” với “at the end”

The kết thúc lúc đi với hầu như giới từ khác biệt vẫn mang nghĩa không giống nhau, "in the end" là tác dụng sau cuối của một tình huống, "at the end" chỉ thời khắc ngừng của một sự kiện. Trong bài học hôm nay, họ đang phân minh sự khác biệt giữa “in the end” và “at the end”.  

*
The over Khi đi với hồ hết giới trường đoản cú khác biệt đang có nghĩa khác nhau 


1. At the over (of something) = thời gian ngừng (một Việc, sự khiếu nại, thời hạn...).

Bạn đang xem: Phân biệt in the end và at the end

Eg:

at the over of the month

at the over of January

at the kết thúc of the match

at the kết thúc of the film

at the over of the course

at the of the concert

I’m going away at the end of January/ at the over of the month. Tôi đã đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào thời điểm cuối tháng.

At the end of the concert, there was great applause. Kết thúc buổi hòa nhạc là 1 tràng vỗ tay thật lớn.

All the players shook hands at the over of the match. Tất cả các cầu thủ đang hợp tác vào mức cuối trận chiến.

Xem thêm: Ông Cao Thắng Tiểu Sử - Tiểu Sử Ông Cao Thắng Sinh Năm Bao Nhiêu

Không thể nói in the end of something. Vậy thiết yếu nói in the end of January hay in the over of the concert.Trái nghĩa với at the end of là at the beginning:

at the beginning of January (thời điểm đầu tháng giêng)

at the beginning of the concert (đầu buổi hòa nhạc) 

*
Trong tiếng Anh, Lúc nói "in the end" là tác dụng sau cuối của một tình huống, "at the end" chỉ thời điểm xong xuôi của một sự kiện

2. In the end = finally, eventually = cuối cùng

Ta dùng in the over Lúc nói tới kết quả ở đầu cuối của một trường hợp, một sự việc...:

We had a lot of problems with our car. In the over we sold it & bought another one. (= finally we sold it.). Chúng tôi sẽ gặp gỡ nhiều phiền toái cùng với loại xe. Cuối cùng Cửa Hàng chúng tôi đã buôn bán nó đi với sở hữu mẫu không giống.

He got more và more angry. In the end he just walked out of the room. Anh ta ngày dần hậm hực. Cuối thuộc anh ta đã bước thoát khỏi phòng.

Xem thêm: Cách Làm Tương Ớt Ngon Tại Nhà, Không Bị Váng, Để Được Lâu, Cách Làm Tương Ớt Ngon Tại Nhà Dùng Cả Năm

Jyên ổn couldn’t decide where to lớn go for his holidays. He didn’t go anywhere in the kết thúc. Jyên dường như không thể đưa ra quyết định vẫn đi đâu Một trong những ngày ngủ. Cuối cùng anh ta sẽ chẳng đi đâu cả.