Từ Nectar Là Gì - Nghĩa Của Từ Nectar

 - 

Giống như tất cả các loại vmvc.com.vnni lycikeets, nó là một loài thực vật ăn thịt, và có một cái lưỡi chải để thu được mật hoa.

Bạn đang xem: Từ Nectar Là Gì - Nghĩa Của Từ Nectar

Đang xem: Nectar là gì

Studies show that because of an enzyme added to the nectar by the bees, honey has mild antibacterial and antibiotic properties.Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nhờ loài ong trộn lẫn chất enzym vào mật hoa, nên mật ong có các đặc tính chống khuẩn và kháng sinh nhẹ.Hãy luôn luôn tập trung, giống như các loài ong mật tập trung vào những bông hoa để hút nhụy hoa và phấn hoa.But unlike most flowers, which attract a range of pollinators with sweet nectar, these masters of deception deploy other tactics– like pretending to be an insect’s mate, letting off alluring scents, and mimicking the appearance of other species.Nhưng không giống hầu hết các loài hoa, thu hút côn trùng bằng mật ngọt, những bậc thầy lừa dối này dùng các chiến thuật khác như giả vờ là bạn tình của côn trùng, tỏa mùi hương quyến rũ, và bắt chước hình dạng của các loài khác.On its body a bee carries samples of the food, such as nectar or pollen, back to the other bees in the hive.Một con ong mang trên mình nó một mẫu thực phẩm, như mật hoa hoặc phấn hoa, về cho những con ong khác trong tổ xem.And finally, the chewing-lapping mouthpart is a combination of mandibles and a proboscis with a tongue-like structure at its tip for lapping up nectar.Cuối cùng, phần phụ miệng nhai là sự kết hợp của hàm trên và vòi cùng với một kết cấu giống như lưỡi ở đầu đỉnh để hút mật hoa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Card Màn Hình Máy Tính, Kiểm Tra Card Màn Hình, Check Card Màn Hình Rời

If one of these neonics, we call them, is applied in a high concentration, such as in this ground application, enough of the compound moves through the plant and gets into the pollen and the nectar, where a bee can consume, in this case, a high dose of this neurotoxin that makes the bee twitch and die.Nếu một trong những neonics, chúng tôi gọi chúng như thế, được áp dụng ở nồng độ cao, chẳng hạn như áp dụng trong đất, vừa đủ để các hợp chất thấm xuyên suốt cây trồng và đi vào phấn hoa, và mật hoa, nơi một con ong có thể tiêu thụ, trong trường hợp này, một liều cao của chất độc thần kinh này làm cho con ong co giật và chết.These attractive insects depend largely on nectar for food, picking up pollen as they fly from one flower to another.Thức ăn của loài côn trùng xinh đẹp này là mật hoa, chúng mang theo phấn khi đậu trên hoa này rồi bay sang đậu trên hoa khác.Còn những con khác mang mật và phấn hoa đi chứa, nuôi dưỡng ấu trùng, hoặc đi tìm kiếm những nơi có mật mới.Drinking nectar direct from the flower is best avoided as some commonly cultivated grevmvc.com.vnllea species produce flowers containing toxic cyanide.Uống mật hoa trực tiếp từ hoa là tốt nhất vì một số loài grevmvc.com.vnllea được trồng phổ biến tạo ra hoa có chứa độc cyanide.They feed on the flower nectar of various flowers, including Centaurea, Carduus and Knautia species.E. aphidocola and E. persicina species were both observed to be present within the floral nectar microbial community of seven different orchid (Epipactis) flower species.

Xem thêm: Bánh Trung Thu Rau Câu Tphcm, Bánh Trung Thu Rau Câu Ngon,Bổ,Rẻ Đây

Hai loài E. aphidocola và E. persicina thì được quan sát là xuất hiện nhóm các loài vmvc.com.vn khuẩn ở mật hoa của 7 loài hoa lan khác nhau.