Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

 - 

Uỷ thác chi tiêu không còn là một khái niệm quá xa lạ đối với mỗi công ty lớn đầu tư. Vậy uỷ thác đầu tư chi tiêu được hiểu như thế nào? văn bản của hợp đồng uỷ thác đầu tư bao gồm những pháp luật nào? Quý người sử dụng vui lòng tham khảo bài viết dưới trên đây của ACC để câu trả lời những thắc mắc trên về uỷ thác đầu tư. 

*
*
*
*
Mẫu đúng theo đồng uỷ thác đầu tư 

3. Mẫu hợp đồng uỷ thác đầu tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- từ do- Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…..

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Số: ……..HĐUTĐT/

Căn cứ vào công cụ dân sự Nước cộng Hòa xã Hội nhà Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật đầu tư Nước cùng Hòa làng mạc Hội chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật dịch vụ thương mại Nước cùng Hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào hiện tượng doanh nghiệp Nước cộng Hòa xóm Hội chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu và kĩ năng của mỗi bên và việc thỏa hiệp đạt được giữa 2 bên A với B.

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY THÁC ĐẦU TƯ ( BÊN A):…………………………………………….

CMTND SỐ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường xuyên trú : …………………………………………………………………

Điện thoại :……………………………………………………………………….…

Tài khoản : …………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B):…………………………………………………

SỐ GCNĐKKD : ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………..

Điện thoại :……………………………………………………….………………….

Người đại diện:………………………………. Chức danh:…………………………

CMND/Hộ chiếu:………… ………Cấp ngày: Tại: …………………………………

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………….

Tài khoản : …………………………………………………………………………..

Hai mặt cùng thỏa thuận hợp tác ký phối kết hợp đồng Ủy thác đầu tứ với các pháp luật như sau:

 Điều 1. Nội dung:

Bên A ủy thác cho bên B triển khai hoạt động đầu tư chi tiêu kinh doanh hàng hóa, thành phầm bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền ủy thác đầu tư là:……………………………………………………………

Thời hạn đầu tư:

Từ ngày………………………đến ngày……………………………………………

 Điều 2. Nghĩa vụ và quyền lợi những bên:

2.1. Nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của bên A:

Yêu cầu mặt nhận ủy thác cung ứng tài liệu về quyền được trao ủy thác đầu tư.

Giám gần kề kiểm tra bên nhận ủy thác thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu bên nhận ủy thác báo tin về việc tiến hành hợp đồng.

Nghĩa vụ thanh toán chi phí ủy thác cho bên nhận ủy thác.

Chuyển vốn cho bên nhận ủy thác như thỏa thuận.

Xem thêm: Cách Chế Biến Nha Đam Không Bị Đắng Đơn Giản Tại Nhà, Bí Kíp Chế Biến Nha Đam Không Bị Đắng

Quyền lợi và nhiệm vụ khác:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác đầu tư:

Được nhận tầm giá ủy thác theo thỏa thuận,

Từ chối yêu ước của mặt ủy thác nếu vi phạm quy định của pháp luật.

Yêu cầu mặt ủy thác cung cấp các tài liệu quan trọng để triển khai hoạt động.

Thực hiện nay đúng nội dung khẳng định trong hợp đồng.

Thông báo kịp lúc nội dung triển khai hoạt động đầu tư cho mặt ủy thác.

Quyền lợi và nghĩa vụ khác:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Điều 3. Phân loại lợi nhuận và cách thức thanh toán

3.1. Phân loại lợi nhuận:

Lợi nhuận sẽ tiến hành phân chia hàng tháng nếu mon đó bổ ích nhuận. Bên A sẽ tiến hành hưởng ….% và mặt B được hưởng …..% lợi nhuận.

Lợi nhuận các tháng được chia vào ngày cuối tháng.

Trong trường hợp xui xẻo ro, tháng làm sao bị lỗ thì số lỗ này sẽ được dùng để trừ vào roi của tháng sau. Phần lợi nhuận còn sót lại của tháng kế tiếp mới được dùng để phân phân chia lợi nhuận cho các bên.

Lợi nhuận sau thời điểm đã được phân chia cho bên B thì sẽ hoàn toàn thuộc về bên cạnh B. Trong trường hợp không may ro, tài khoản sau đó nếu bao gồm bị lỗ thì bên B cũng chưa phải bỏ số chi phí lợi nhuận đã được phân chia trước đó để bù số lỗ sau này.

3.2. Cách làm thanh toán:

Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4. Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng và vừa đủ những quy định được ghi trong phù hợp đồng.

Mọi tranh chấp phát sinh từ đúng theo đồng này được xử lý trên cơ sở bàn bạc và hòa giải. Ngôi trường hợp hiệp thương và hòa giải ko thành nhị bên rất có thể giải quyết theo chính sách của luật pháp Việt Nam.

Xem thêm: Trịnh Thăng Bình Và Người Yêu Mới, Hậu Chia Tay Liz Kim Cương

Điều 5. Hiệu lực thực thi hợp đồng

Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày ký

Hợp đồng này được lập thành nhị (02) bản có giá trị pháp luật như nhau, mỗi mặt giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Ký cùng ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Ký cùng ghi rõ bọn họ tên