Giá Tiền Ảo Bitcoin

 - 

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá chỉ của 5,793 đồng xu tiền năng lượng điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa Thị phần đang đạt $1,383,574,665,016 trong các số ấy quý giá BTC chiếm phần 46.06%, ETH chỉ chiếm 18.12% toàn thị phần.

Khối lượng giao dịch vào 24 giờ đồng hồ qua là $71,027,720,522.

Bảng tỷ giá được thu xếp theo quý hiếm Vốn hóa thị trường từ cao đến phải chăng.


# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa giao hoán (24h)
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
UMA UMA
$8.39 -1.13% 0.19% $519,966,555 $19,308,185