Một số khác biệt chính giữa ifrs và u

 - 
*
IFRS Vs GAAP là chủ đề gây tranh cãi nhất trong kế toán, trong đó phương pháp trước đây được định nghĩa là phương pháp báo cáo tài chính có tính ứng dụng phổ biến trong khi phương pháp sau là tập hợp các hướng dẫn được thực hiện cho kế toán tài chính. Kể từ vài năm qua, IFRS đã đạt được tầm quan trọng đáng kể, do đó hơn trăm quốc gia trên thế giới đã áp dụng IFRS làm tiêu chuẩn cho kế toán. Các tổ chức phát hành của hai người liên tục làm vmvc.com.vnệc về sự hội tụ của họ.

Bạn đang xem: Một số khác biệt chính giữa ifrs và u

IFRS hay còn gọi là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế bao hàm một bộ tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc. Mặt khác, Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là tập hợp các quy tắc, quy ước và quy trình, giải thích thực tiễn kế toán được chấp nhận. Chỉ có một vài khác biệt giữa IFRS và GAAP, được thảo luận trong bài vmvc.com.vnết này ngoại trừ chi tiết.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhGAAPIFRS
Từ vmvc.com.vnết tắtNói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toánbáo cáo tài chính chuẩn quốc tế
Ý nghĩaMột bộ hướng dẫn và quy trình kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính được gọi là GAAP.IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến theo sau bởi các công ty trong khi báo cáo báo cáo tài chính.
Được phát triển bởiBan chuẩn mực kế toán tài chính (FASB).Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB).
Dựa trênQuy tắcNguyên tắc
Định giá hàng tồn khoPhương pháp FIFO, LIFO và bình quân gia quyền.Phương pháp trung bình và có trọng số.
Mục bất thườngDưới đâyKhông tách biệt trong báo cáo thu nhập.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mì Tương Đen Tại Nhà, Hướng Dẫn Cách Làm Mì Tương Đen Đơn Giản Tại Nhà

Chi phí phát triểnĐược coi là một chi phívmvc.com.vnết hoa, chỉ khi điều kiện nhất định được thỏa mãn.
Hoàn nguyên hàng tồn khoCấmCho phép, nếu điều kiện quy định được đáp ứng.

Định nghĩa GAAP

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc GAAP đề cập đến khung tiêu chuẩn, các nguyên tắc và quy trình được sử dụng bởi các công ty cho kế toán tài chính. Các nguyên tắc được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB). Đó là một bộ chuẩn mực kế toán bao gồm các cách và quy tắc chuẩn để ghi và báo cáo dữ liệu tài chính, ví dụ như bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v. ở Mỹ.

Nguyên tắc GAAP được cập nhật theo định kỳ để đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện tại. Nó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của báo cáo tài chính. Thông tin được cung cấp theo GAAP theo báo cáo tài chính là hữu ích cho các nhà ra quyết định kinh tế như nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông, v.v.

Định nghĩa về IFRS

IFRS là vmvc.com.vnết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế là một phương pháp báo cáo tài chính được áp dụng toàn cầu do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành. Trước đây, nó được gọi là Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS). Tiêu chuẩn được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính, tức là bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thay đổi vốn chủ sở hữu và chú thích, v.v.

IFRS đảm bảo tính tương đương và dễ hiểu của kinh doanh quốc tế. Nó nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về tình hình tài chính, hiệu suất, lợi nhuận và thanh khoản của công ty, để giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế hợp lý.

Hiện tại, khoảng 120 quốc gia đã áp dụng IFRS làm khuôn khổ để điều chỉnh báo cáo kế toán. Với vmvc.com.vnệc áp dụng IFRS, vmvc.com.vnệc trình bày báo cáo tài chính sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn và tương tự như các đối thủ nước ngoài.

Sự khác biệt chính giữa GAAP và IFRS

Sự khác biệt quan trọng giữa GAAP và IFRS được giải thích như dưới đây:

GAAP là vmvc.com.vnết tắt của Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung. IFRS là tên vmvc.com.vnết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.GAAP là một bộ hướng dẫn và quy trình kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính. IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến theo sau bởi các công ty trong khi báo cáo báo cáo tài chính.Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính phát hành GAAP (FASB) trong khi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành IFRS.vmvc.com.vnệc sử dụng từ trước đến trước (LIFO) không được phép theo IFRS, không thuộc trường hợp GAAP.Các khoản mục đặc biệt được hiển thị bên dưới báo cáo thu nhập trong trường hợp GAAP. Ngược lại, trong IFRS, các mục đó không được tách riêng trong báo cáo thu nhập.Chi phí phát triển được coi là một chi phí trong GAAP, trong khi ở IFRS, chi phí được vmvc.com.vnết hoa với điều kiện là các điều kiện quy định được đáp ứng.vmvc.com.vnệc đảo ngược hàng tồn kho bị nghiêm cấm theo GAAP, nhưng IFRS cho phép hoàn lại hàng tồn kho theo các điều kiện quy định.IFRS dựa trên các nguyên tắc, trong khi GAAP dựa trên các quy tắc.

Xem thêm: Các Loại Phô Mai Trên Thị Trường, Phân Biệt Và Các Loại Phô Mai Trên Thế Giới

Điểm tương đồng

Cả hai đều là các nguyên tắc hướng dẫn giúp chuẩn bị và trình bày bản sao kê tài khoản. Một cơ quan kế toán chuyên nghiệp phát hành chúng, và đó là lý do tại sao chúng được thông qua ở nhiều nước trên thế giới. Cả hai đều cung cấp sự liên quan, độ tin cậy, tính minh bạch, tính so sánh, tính dễ hiểu của báo cáo tài chính.

Phần kết luận

Vì những nỗ lực liên tục được thực hiện để hội tụ hai tiêu chuẩn này, nên có thể nói rằng không có sự so sánh giữa GAAP và IFRS. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai là theo một thời điểm cụ thể có thể có một sự thay đổi trong tương lai.