FORESIGHT LÀ GÌ

 - 
After the destroyer Foresight was damaged in an air attack, Tartar took her in tow, and attempted to lớn bring her to Gibraltar.

Bạn đang xem: Foresight là gì


Sau khi mẫu HMS Foresight bị hư hại trong một cuộc không kích, Tartar đã tìm bí quyết kéo nó trở về Gibraltar.
Man has neither the wisdom nor the foresight lớn rule himself without help, & the only help that has real value comes from God
Con người không tồn tại sự chí lý cũng không có khả năng thấy trước tương lai để hoàn toàn có thể tự kẻ thống trị mà không cần sự góp đỡ, với sự trợ giúp duy độc nhất thật sự có giá trị chính là của Đức Chúa Trời
But might not better foresight & planning have done much khổng lồ minimize the effects on the city & its inhabitants?
Đành rằng không ai rất có thể ngăn được nó, dẫu vậy nếu dự đoán trước các trường hợp và gồm phương án đối phó thì đã có thể giảm thiểu phần đa thiệt sợ về người và của.
Associating common sense with experience in life, a Swiss poet stated: “Common sense is . . . Composed of experience and prevmvc.com.vnsion <foresight>.”
Liên kết óc suy xét với tay nghề trong cuộc sống, một nhà thơ fan Thụy Sĩ nói: “Óc suy nghĩ được... Kết hợp giữa kinh nghiệm và khả năng nhìn xa trông rộng”.
We can communicate with foresight about the aspects of công nghệ that could be more beneficial or could be more problematic over time.
Ta có thể đưa ra gần như dự đoán về phần đông khía cạnh technology giúp ích con người hoặc những vấn đề cần giải quyết.
His natural science teacher, one Krober, showed a singular lack of foresight when he solemnly warned young Sachs against devoting himself lớn the natural sciences.
Giáo vmvc.com.vnên khoa học tự nhiên của cậu, một Krober, đã cho thấy sự thiếu thốn tầm chú ý xa trông rộng lúc ông cảnh báo một cách trọng thể khi cậu thanh niên Sachs con trẻ tuổi muốn cống hiến hết mình đến khoa học tập tự nhiên.
We did a project for the Government Office of Science a couple of years ago, a big program called the Foresight program -- lots and lots of people -- involved lots of experts -- everything evmvc.com.vndence based -- a huge tome.
Chúng tôi làm cho một dự án công trình cho công sở Khoa học chủ yếu phủ từ thời điểm cách đây vài năm, một chương trình mập tên là chương trình Foresight -- tương đối nhiều nhiều tín đồ -- có sự tham gia của nhiều chuyên vmvc.com.vnên -- đa số thứ bao gồm căn cứ minh chứng – một tập sách lớn.
Because of Christ’s infinite Atonement, He has the wisdom & foresight to lớn guide us in these latter days.
Nhờ vào Sự Chuộc Tội vô hạn của Đấng Ky Tô, Ngài gồm sự thông sáng với tầm nhìn xa để hướng dẫn họ trong những ngày sau này.
Mr. Peel had the foresight to lớn bring with him, besides, 3,000 persons of the working-class, men, women, và children.
Ông Peel có tầm nhìn xa để sở hữu theo ông, ở bên cạnh đó, 3.000 tín đồ của thế hệ lao động, nam giới, thanh nữ và trẻ con em.
No one who followed Juan Trippe had the foresight to vì something strongly positive ... It was the most astonishing example of Murphy"s law in extremis.

Xem thêm: Tiểu Sử Ribi Sachi Và Chồng, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Tình Duyên


Không có ai đã đi theo Juan Trippe mà đã đạt được cái nhìn về tương lai để làm vmvc.com.vnệc gì đó ví dụ hơn... Nó là ví dụ quái lạ nhất của hiện tượng Murphy trong hầu hết hoàn cảnh.
We did a project for the Government Office of Science a couple of years ago, a big program called the Foresight program lots và lots of people -- involved lots of experts -- everything evmvc.com.vndence based -- a huge tome.
Chúng tôi làm cho một dự án cho văn phòng Khoa học thiết yếu phủ từ thời điểm cách đây vài năm, một chương trình bự tên là công tác Foresight -- tương đối nhiều nhiều bạn -- có sự gia nhập của nhiều chuyên gia -- hầu hết thứ bao gồm căn cứ chứng minh - một tập sách lớn.
The Danish hen was in danger of extinction, but in the years 1877-78, a few dedicated & foresighted farmers bought and collected whatever they could get of Danish hens with a provable genetic ancestry.
Gà Đan Mạch có nguy hại bị hay chủng, nhưng trong những năm 1877-78, một vài nông dân chuyên dụng và sẽ biết trước đã sở hữu và thu thập bất cứ thứ gì họ rất có thể có được từ kê Đan Mạch với tiên nhân di truyền gồm thể chứng tỏ được.
"When you"re drowning, you don"t say, "I would be incredibly pleased if someone would have the foresight lớn notice me drowning and come and help me."
"Khi ai đang chết đuối, các bạn không nói, "Tôi sẽ cực kì hài lòng nếu ai nó thấy tôi sắp chết đuối và mang lại và cứu vớt tôi."
3 khi Đức Giê-hô-va kết hợp các vật liệu để tạo nên vũ trụ, Ngài đã tỏ ra thận trọng và gồm khả năng quan sát xa biết bao!
Nếu dự đoán trước các tình huống và tất cả phương án đối phó thì hẳn đã sút thiểu được thiệt sợ hãi của cơn bão Katrina
Chẳng bắt buộc điều này khiến cho bạn kinh ngạc về sự chí lý và khả năng thấy trước của Đức Giê-hô-va xuất xắc sao?
Ông là vị tiên tri của Thượng Đế, và cách đây 142 năm, cùng với khả năng thấy trước của một vị tiên tri, ông đã rất có thể thấy được những em với các nhu cầu của các em.
Mass housing development followed and a former mayor, Connie Morrison said city managers had foresight in producing shopping nodes in walking distance of most homes.
Phát triển nhà ở một loạt theo sau và một cựu thị trưởng, Connie Morrison cho biết các nhà quản lý thành phố đã gồm tầm nhìn xa trong vmvc.com.vnệc sản xuất các nút sắm sửa trong khoảng cách đi dạo của phần đông các ngôi nhà.
Over the long years, they had developed the convmvc.com.vnction that Gregor was set up for life in his firm and, in addition, they had so much to bởi vì nowadays with their present troubles that all foresight was foreign to lớn them.
Trong những năm dài, họ đã cách tân và phát triển những xác tín rằng Gregor đang được tùy chỉnh cấu hình cho cuộc sống thường ngày trong công ty của ông, và xung quanh ra, bọn họ có không ít vmvc.com.vnệc cần làm thời nay với hiện tại tại của họ khó khăn mà tất cả các tầm nhìn xa vẫn được quốc tế cho họ.
Crowds of people who met Jesus, observed his outstanding works, heard his quality words of wisdom, and recognized his foresight became convmvc.com.vnnced that he was the Messiah.
Rất nhiều người đã gặp gỡ Chúa Giê-su, quan tiền sát các vmvc.com.vnệc làm phệ lao, nghe rất nhiều lời chí lý độc đáo, và nhận biết khả năng thấy trước của ngài, những tin ngài là đấng Mê-si.
(1 Samuel 25:3, 11, 18) Joseph và Abigail could be called discreet because they discerned God’s will và acted with foresight and good judgment.

Xem thêm: Ếch Sống Ở Đâu - Tìm Hiểu Về Tập Tính Của Loài Ếch


(1 Sa-mu-ên 25:3, 11, 18) có thể nói Giô-sép với A-bi-ga-in là đều người tinh khôn vì họ nhận thấy được ý ý muốn của Đức Chúa Trời, biết phương pháp ứng xử nhờ có khả năng nhìn xa với phán đoán tốt.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M