Đọc Truyện Dragon Ball Gt

 - 

Nội dung

7 (?) năm tiếp theo ngày Sôn Gô Ku dấn ƯB làm môn đệ và dạy dỗ võ vào phòng tập thời gian. Sau Khi huấn luyện và giảng dạy xong xuôi đến học trò của bản thân mình thì Sôn Gô Ku bị đại vương PiLap ước rồng thần mang đến bé dại lại, cùng hồ hết viên ngọc rồng đang cất cánh đi phân tán khắp các hành tinh vào dải ngân hà. Nhiệm vụ của Sôn Gô Ku là đề xuất đi tìm lại ngọc Long nhằm ước bự quay trở lại như trước bên cạnh đó cứu rước trái đất không biến thành diệt trừ.
Bạn đang xem: đọc truyện dragon ball gt

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Mẹo Nhỏ Làm Vỏ Hoành Thánh Mua Ở Đâu, Cơ Sở Mì Sợi Tươi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*