DICE TIẾNG ANH LÀ GÌ

 - 
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:


Bạn đang xem: Dice Tiếng Anh Là Gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vmvc.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death to privatise air traffic control?
At 100 ft and 500 mph the only response can be a reflex response, and reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I understand that five ambulance services and one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die and progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die and moves at least one space and at most that many spaces around the board.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên vmvc.com.vn vmvc.com.vn hoặc của vmvc.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*Xem thêm: Top 5 Phòng Khám Phụ Khoa Uy Tín Ở Bắc Ninh, Có Bác Sĩ Giỏi Thăm Khám

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vmvc.com.vn English vmvc.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Nấu Cháo Gà Bằng Nồi Cơm Điện Tại Nhà Đơn Giản, Cách Nấu Cháo Gà Bằng Nồi Cơm Điện Cực Ngon

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}