Danh từ của short

 - 
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
short
*
shortshortWhen someone or something is short, it is below average height.<∫ɔ:t>tính từ ngắn, cụt a short story truyện ngắn a short way off không xa khổng lồ have a short memory có trí nhớ nhát lùn, thấp, dưới chiều cao trung bình (người) không tồn tại lâu ko đạt được chuẩn chỉnh mực thông thường (về cân nặng nặng, chiều cao..) water is short at this time of year nước thiếu vào thời gian này trong năm thiển cận, chỉ thấy câu hỏi trước mắt lớn take short views cách nhìn thiển cận, không nhìn xa trông rộng thiếu, không có nhiều, không tồn tại đủ; thiếu hụt sót short of tea thiếu chè to be short of hands thiếu nhân lực this book is short of satisfactory cuốn sách này còn các thiếu sót (short for something) là chữ viết tắt của vật gì " Ben" is usually short for " Benjamin" "Ben" thường xuyên là biện pháp gọi tắt của "Benjamin" (+ on something) (thông tục) thiếu hụt (phẩm hóa học nào đó) he"s short on tact anh ấy thiếu sự khéo léo (+ with somebody) vô lễ, xấc, cộc lốc, lấc xấc (người) lớn be short with somebody vô học với ai diễn tả trong một vài ba từ; ngắn gọn; vắn tắt (về lời nhấn xét..) in short nói kết luận he is called Bob for short bạn ta call tắt nó là Bóp giòn (bánh) khá gần chuyển động viên cricket (về người chặn nhẵn hoặc vị trí của anh ý ta trong môn cricket) nảy lên tương đối gần bạn chơi nhẵn (quả láng được ném trong môn cricket) mạnh dạn (rượu) I rarely have short drinks tôi hi hữu khi uống rượu mạnh chưa đến kỳ hạn trả chi phí (hoá đơn mua bán.. Trong ghê doanh) a short bill ân hận phiếu không tới hạn (ngôn ngữ học) ngắn (nguyên âm, âm tiết) an escape short of marvellous một sự trốn thoát thiệt là kỳ cục short & sweet ngăn nắp nhưng dễ nắm bắt in short order cấp tốc và ko ồn ào, om xòm in short supply ko nhiều; hãn hữu in short bởi một vài ba lời; kết luận for short viết tắt her name is " Francis", or " Fran" for short tên cô ấy là "Francis", hoặc viết tắt là "Fran"phó từ đột nhiên nhiên, tự dưng ngột; bất thình lình, ngẫu nhiên to bring (pull) up short dứt lại thình lình to stop short hoàn thành bất thình lình, không liên tiếp đến cùng; ngăn chặn đột ngột lớn take somebody up short; to lớn cut somebody short bất thình lình ngắt lời ai trước thời hạn thông thường, trước thời hạn chờ đón to sell short buôn bán non, bán trước lúc có hàng để giao short of trừ, trừ phi be caught/taken short (thông tục) đùng một phát cảm thấy cần phải đi dọn dẹp vệ sinh fall short of something không đạt tới mức cái gì go short (of something) không tồn tại đủ (cái gì)danh tự (ngôn ngữ học) nguyên âm ngắn; âm máu ngắn chữ viết tắt phim ngắn (điện học) mạch ngắn, mạch chập (như) short circuit cú bắn không tới đích ly rượu mạnh nhỏ dại (số nhiều) quần lửng (số nhiều) đầy đủ mảnh thừa, những mảnh vụn (cắt ra khi sản xuất cái gì) sự cung cấp non, sự bán trước khi có hàng nhằm giaongoại hễ từ & nội đụng từ (thông tục) (như) short-circuit
*
/ʃɔ:t/ tính từ bỏ ngắn, cụt a short story truyện ngắn a short way off không xa khổng lồ have a short memory bao gồm trí nhớ yếu lùn, phải chăng (người) thiển cận, chỉ thấy việc trước mắt khổng lồ take short views thiển cận, không nhìn xa trông rộng thiếu, không có, hụt, ko tới short of tea thiếu trà to be short of hands thiếu nhân lực this book is short of satisfactory cuốn sách này còn nhiều thiếu sót gọn, ngắn, tắt in short nói kết luận he is called Bob for short fan ta call tắt nó là Bóp vô lễ, xấc, cụt lủn to be short with somebody vô lễ với ai giòn (bánh) cung cấp non, bán trước lúc có hàng để giao (ngôn ngữ học) ngắn (nguyên âm, âm tiết) !an escape short of marvellous một sự trốn thoát thật là kỳ dị !to make short work of x work something short một cốc rượu mạnh bạo phó trường đoản cú bất thình lình, thiên nhiên to bring (pull) up short hoàn thành lại bất thình lình to stop short xong bất thình lình, không tiếp tục đến cùng; chặn lại to take somebody up short; to lớn cut somebody short ngắt lời ai trước thời hạn thông thường, trước thời hạn mong chờ khổng lồ sell short buôn bán non, bán trước khi có hàng để giao short of trừ, trừ phi danh trường đoản cú (ngôn ngữ học) nguyên âm ngắn; âm tiết ngắn phim ngắn (điện học), (thông tục) mạch ngắn, mạch chập cú bắn không tới đích (thông tục) ly rượu mạnh bạo (số nhiều) quần soóc (số nhiều) mọi mảnh thừa, những mảnh vụn (cắt ra lúc sản xuất dòng gì) sự phân phối non, sự bán trước khi có hàng nhằm giao !the long & the short of it (xem) long ngoại rượu cồn từ (thông tục) làm cho ngắn mạch, làm cho chập mạch ((cũng) short-circuit)

*