CENTRAL BANK LÀ GÌ

 - 

Định nghĩa Central bank là gì?

Central bank là ngân hàng trung ương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central ngân hàng - một thuật ngữ được áp dụng trong lĩnh vực khiếp doanh.

Bạn đang xem: Central bank là gì

Giải yêu thích ý nghĩa

Autonomous hoặc tổ chức triển khai bán từ bỏ trị phó thác bởi một cơ quan chỉ đạo của chính phủ để, quản lý một số công dụng tiền tệ nhà chốt, ví dụ như để (1) vấn đề, cai quản và bảo đảm giá trị chi phí tệ của khu đất nước, (2) điều chỉnh lượng cung tiền, (3) giám sát hoạt động vui chơi của ngân mặt hàng thương mại, (4) cùng đóng mục đích là bank của một chủ ngân hàng và giải ngân cho vay địa phương cứu vớt cánh cuối cùng. Một vài ngân hàng trung ương (như ngân hàng Trung ương Anh) hỗ trợ tất cả các công dụng này, những người khác (ví dụ như sống Đức cùng Mỹ) áp dụng hai hoặc những tổ chức. đa số các bank trung ương đang thuộc sở hữu của chính phủ tương ứng của họ (ví dụ như ngân hàng Anh, Banque De France, bank Dự trữ Ấn Độ), một vài khác (ví dụ như ngân hàng Trung ương Bỉ và bank Of Nhật Bản) gồm quyền sở hữu hỗn hợp, với hai (Bundesbank của Đức và Mỹ khối hệ thống dự trữ liên bang) đều thuộc về của ngân hàng tư nhân. Bank Of Thụy Điển (1656) là ngân hàng trung ương đầu tiên, tiếp theo là ngân hàng Trung ương Anh (1694) và bank của Pháp (1800). Ngân hàng Nhật bản được thành lập và hoạt động vào năm 1888, và hệ thống dự trữ liên bang Mỹ vào thời điểm năm 1913.

Xem thêm: Phần Mềm Pos Là Gì ? Công Nghệ Pos Để Quản Lý Cửa Hàng Hiệu Quả Hơn

Definition - What does Central bank mean

Autonomous or semi-autonomous organization entrusted by a government to, administer certain key monetary functions, such as lớn (1) issue, manage, & preserve value of the country"s currency, (2) regulate the amount of money supply, (3) supervise the operations of commercial banks, (4) and serve as a banker"s bank and the local lender of last resort. Some Central banks (such as the bank Of England) provide all these functions, others (such as in Germany và the US) employ two or more organizations. Most Central banks are owned by their respective governments (such as bank Of England, Banque De France, Reserve ngân hàng Of India), others (such as Belgian Central bank and ngân hàng Of Japan) have mixed ownerships, & two (Germany"s Bundesbank and the US Federal Reserve System) are owned by private banks. Bank Of Sweden (1656) was the first Central bank, followed by the ngân hàng Of England (1694) và the ngân hàng Of France (1800). Ngân hàng Of nhật bản was established in 1888, và the US Federal Reserve System in 1913.

Xem thêm: Công Thức Đòn Bẩy Tài Chính, Công Thức Tính Đòn Bẩy Tài Chính

Source: Central bank là gì? Business Dictionary


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chú ý này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


vmvc.com.vn là trang web tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, bên phát triển…) cách mở file và ứng dụng mở file. Bên cạnh đó file.com hỗ trợ đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến