Cách viết code amibroker

 - 

Giới thiệu về Amibroker

Amibroker theo developer Tomasz Janeczko được thiết kế dựa trên ngôn ngữ C. Do vậy cỗ code Amibroker Formula Language thực hiện có syntax khá tương đương với C, ví dụ như câu lệnh #include nhằm import hay cách gói các object, hàm trong số block và xong câu lệnh bằng dấu “;”.AFL vào Amibroker là ngữ điệu xử lý mảng (an array processing language). Nó chuyển động dựa trên những mảng (các dòng/vector) số liệu, khá giống như với cách buổi giao lưu của spreadsheet bên trên excel.Bạn sẽ xem: khuyên bảo code đơn giản dễ dàng amibroker p1

Cách Amibroker lưu trữ dữ liệu
Bạn đang xem: Cách viết code amibroker

*

Các hàm hay được sử dụng trong AmiBroker

Các cam kết hiệu hay được sử dụng trong viết code:C: close giá đóng góp cửa/ giá hiện tại trong phiênO: xuất hiện giá mở cửaH: giá cao trong phiênL: giá thấp trong phiênV: volume, khối lượngma(c,30) trung bình giá tạm dừng hoạt động 30 phiên giao dịchma(v,30) bình quân cân nặng giao dịch 30 phiênref(c,-1) giá ngừng hoạt động của ngày trong ngày hôm qua hoặc 1 phiên trước đóref(c,-2) giá tạm dừng hoạt động của ngày hôm kia hoặc cách đây 2 phiênref(v,-1) cân nặng của ngày hôm qua/ trọng lượng của 1 phiên trước đóHHV(C,15) giá bán trị cao nhất của giá tạm dừng hoạt động 15 phiên gần nhấthhv(h,30) giá cao nhất của giá bán cao 30 phiên gần nhấtLLV(L,30) giá tốt nhất của giá thấp trong vòng 30 phiênLLV(C,30) giá tốt nhất của giá tạm dừng hoạt động trong vòng 30 phiênC*V: giá chỉ nhân với khối lượng = cực hiếm giao dịchC>=1.02*Ref(C,-1) => giá lớn hơn 2% so với cái giá ngày hôm quaV >= 1.3*MA(V,15) => khối lượng lớn hơn hoặc bởi 130% đối với bình quân cân nặng 15 phiênRSI(14) search ra các mã bao gồm RSI ROC: percentage rate of change

ValueWhen(EXPRESSION, ARRAY, n = 1) : get value of the array when condition met: lấy giá trị khi dữ liệu thỏa điều kiện Expression


*Xem thêm: Cách Tạo Phiếu Khảo Sát Trên Google, Google Biểu Mẫu

CROSS: trả về 1 lúc Array 1 giảm Array 2 theo khunh hướng đi lên

EXREM: trả về 1 lúc lần thứ nhất xuất hiện tín hiệu "true" trong Array 1, tiếp đến trả về 0 cho tới khi Array 2 là true trong cả khi tất cả tín hiệu "true" trong Array 1. Hàm này hữu ích khi bạn có nhu cầu loại để nhiều điểm BUY hoặc SELL xuất hiện liên tục nhau.

Các hàm vào AFL

Plot( array, name, color/barcolor, style = styleLine, minvalue = empty, maxvalue = empty, XShift = 0, Zorder = 0, width = 1 )

array – mảng tài liệu được vẽ, vd: RSI(16), Close, MA(Close,20),…name - thay mặt đại diện cho thương hiệu của vật dụng thịcolor - dùng để thể hiện màu sắc cho đồ thị (nếu tham số máy 3 là số) hoặc rượu cồn (khi tham số sản phẩm công nghệ 3 là một trong những array). Style: quan niệm dạng đồ vật thị được vẽ

styleLine = 1 - normal (line) chart (default): đường kẻ liềnstyleHistogram = 2 - histogram chart : Biểu thứ tần suấtstyleThick =4 - fat (thick): mặt đường kẻ đậmstyleDots = 8 - include dots: mặt đường kẻ chấmstyleNoLine = 16 - no linestyleDashed = 32 - dashed line style: đường kẻ gạch men đứtstyleCandle = 64 - candlestick chart: nếnstyleBar = 128 - traditional bar chart…Tham khảo: https://www.amibroker.com/guide/afl/plot.htmlMin value với max value - (chỉ được sử dụng bởi đồ dùng thị styleOwnScale) khẳng định giá trị buổi tối thiểu và về tối đa của thiết bị thị (ranh giới dưới với trên đến trục Y).XShift - được cho phép chuyển biểu vật dụng qua thanh cuối cùng một giải pháp trực quan.ZOrder - xác định vị trí trục Z của ô vẫn cho. Quý giá mặc định là 0. Zorder = 0 cũng tức là đặt chỗ "lưới".

*Xem thêm: Các Món Canh Chay Dễ Làm - Các Món Canh Chay Ngon Dễ Nấu

shift object sang yêu cầu hoặc sang trọng trái = số bar vẫn inputwidth - khẳng định pixel hoặc chiều rộng phần trăm của ô vẫn cho. Mang định là 1 pixeltham số Zshift có tính năng shift object sang nên hoặc lịch sự trái = số bar sẽ input, làm việc trường thích hợp này là 10.Ví dụ:// Example 20-bar Moving average shifted 10 bars into the future past the last bar:Plot(Close,"Close",colorBlack,styleCandle);Plot(MA(Close,20), "Shifted MA", colorRed, styleLine, Null, Null, -10 );// note that shift occurs during plotting & does NOT affect source arrayMột điểm khá tốt cần lưu ý đó là khả năng biến hóa màu sắc (Dynamic Color) khi những object (indicator, price,…) thỏa mãn một số trong những điều kiện mang đến trước (sử dụng hàm Iff )dynamic_color = IIf(MACD() > 0 , colorBlue, colorRed);Plot(MACD(), "My MACD", dynamic_color, styleHistogram | styleThick)Param- địa chỉ user user-definable numeric parameterSYNTAX

"name" defaultval: cực hiếm mặc định mang đến biếnmin, max – giá chỉ trị lớn nhất và nhỏ nhất step - defines minimum increase of the parameter via slider in the Parameters dialog sincr - automatic section increment value (used by drag-drop interface lớn increase default values for parameters)

Buy và Sell

Đây là 2 danh sách quan trọng đặc biệt trong Amibroker, cất điểm cài và điểm bán

VD:

Buy= Cross(EMA(Close,13), EMA(Close,26) ); Sell= Cross(EMA(Close,26), EMA(Close,13) ); Buy sẽ chứa 3 các loại giá trị:

NULL (không xác định)1: lúc EMA 13 cắt tăng trưởng EMA 260: khi EMA 13 không giảm EMA 26

Tương trường đoản cú với Sell:

NULL (không xác định)1: khi EMA 26 cắt tăng trưởng EMA 130: lúc EMA 26 không cắt EMA 13

Hàm vẽ hình tượng trong Amibroker: PlotShapes

Cú pháp:

PlotShapes( shape, color, layer = 0, yposition = graph0, offset = -12, XShift = 0 );shape: Hình dạngVD: shapeUpArrow, shapeDownArrow, shapeHollowUpArrow, shapeHollowDownArrow, shapeSmallUpTriangle, shapeSmallDownTriangle, shapeHollowSmallUpTriangle, shapeHollowSmallDownTriangle, shapeUpTriangle, shapeDownTriangle, shapeHollowUpTriangle, shapeHollowDownTriangle, shapeSmallSquare, shapeHollowSmallSquare, shapeSquare, shapeHollowSquare, shapeSmallCircle, shapeHollowSmallCircle, shapeCircle, shapeHollowCircle, shapeStar, shapeHollowStar, shapeDigit0, shapeDigit1, shapeDigit2, shapeDigit3, shapeDigit4, shapeDigit5, shapeDigit6, shapeDigit7, shapeDigit8, shapeDigit9color: màu sắc sắc, vd ColorGreen, ColorRedlayer: defines layer number on which shapes are plotted yposition: defines Y-position where shapes are plotted (by mặc định they are plotted "around" graph0 (first indicator) line) offset - (or distance) parameter (by mặc định -12 ), Offset is expressed in SCREEN pixels. Negative offsets shift symbols down, positive offsets shift symbol up. To lớn place the shape exactly at ypostion, specify 0 as offset (new in 5.66) XShift - allows khổng lồ visually shift the the shapes by the specified number of bars (even past the last bar).

Đoạn code sau đây cho điểm mua và bán thực hiện EMA. Ở mỗi điểm mua hoặc bán, sẽ có 1 mũi tên minh họa kèm theoPlot(Close,"Close", colorAqua,styleCandle); Plot(EMA(Close,13), "EMA13", colorBlue, styleLine, Null, Null);Plot(EMA(Close,26), "EMA26", colorOrange, styleLine, Null, Null);Plot(EMA(Close,52), "EMA52", colorRed, styleLine, Null, Null);Buy= Cross(EMA(Close,13), EMA(Close,26) ); Sell= Cross(EMA(Close,26), EMA(Close,13) ); PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone), colorGreen, 0,L, Offset=-45); PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0,H, Offset=-45);