CÁCH TÍNH HỆ SỐ BETA

 - 
Hệ số beta là gì. Ý nghĩa và ứng dụng của hệ số beta trong chứng khoán

I. Hệ số beta là gì?

Hệ số beta hay beta là thước đo rủi ro hệ thống của một cổ phiếu hay toàn bộ danh mục đầu tư, beta thể hiện mức độ tương quan của biến động cổ phiếu hay danh mục so với sự biến động chung của thị trường. Hệ số beta của thị trường mật định luôn bằng 1.

Bạn đang xem: Cách tính hệ số beta

Bạn đang xem: Cách tính hệ số beta

Ở đây, Ngọ lưu ý khái niệm

Rủi ro hệ thống: là rủi ro ảnh hưởng đến (gần như) tất cả các cổ phiếu trên thị trường nên còn gọi là rủi ro thị trường như GDP, lãi suất, lạm phát, chiến tranh… Ngoài ra, còn có rủi ro phi hệ thống.

Rủi ro phi hệ thống loại rủi ro chỉ tác động đến một cổ phiếu hay một nhóm ngành cổ phiếu. Ví dụ giá dầu giảm ảnh hưởng đến nhóm dầu khí, nhưng lại có lợi cho công ty vận tải và ngược lại. hay sự tăng giảm lợi nhuận, của doanh nghiệp A chỉ tác động đến cổ phiếu doanh nghiệp A.

Bởi lý do đó, nếu danh mục dù nắm 1 cổ phiếu hay 10 cổ phiếu có hệ số beta bằng nhau thì sẽ có mức độ rủi ro hệ thống như nhau, nhưng danh mục 10 cổ phiếu thì có mức độ rủi ro phi hệ thống ít hơn.

Vậy nên đa dạng hóa thì giảm rủi ro phi hệ thống nhưng không giảm rủi ro hệ thống

II. Công thức tính hệ số beta


*

Trong đó:

Cov (Stock, Market): Hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu và tỷ suất sinh lợi của thị trường.

Var (Market): phương sai tỷ suất sinh lợi thị trường.

Nhưng bạn yên tâm, là chúng ta không cần phải tính hệ số beta của từng cổ phiếu. Hầu hết các trang web tài chính hay công ty chứng khoán như cafef.vn, cophieu68.vn, SSI, HSC, VND, MBS… đều cung cấp cho ta chỉ số này rồi. Tuy nhiên chúng thường có kết quả rất khác nhau, do họ thường lấy mốc thời gian tính khác nhau. Tuy nhiên bạn có thể lấy kết quả gần đúng bằng trung bình cộng của chúng, tốt nhất là tự tính. (Lưu ý: Thường thì mấy trang web tài chính chứng khoán có kết quả tính hệ số Beta khá cách biệt).

Hệ số beta toàn bộ danh mục = Trung bình cộng beta theo tỷ lệ nắm giữ của các cổ phiếu thành phần.

Ví dụ: Danh mục X có 2 cổ phiếu: cổ phiếu A (beta =0.8, tỷ trọng 40% tài sản), cổ phiếu B (beta = 1.5 tỷ trọng 60% tài sản), thì Beta danh mục X là: 0.8 X 40% + 1.5 X 60% = 1.22

Beta tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, ta lấy bằng 0. Bạn nào xài đòn bẩy thì cứ lấy hệ số beta nhân lên theo tỷ lệ tương ứng đòn bẩy (Đây là cách dễ tính thôi, Khi beta tăng gấp đôi, thì đòn bẩy phải giảm gấp 4 mới tối ưu hóa lợi nhuận/rủi ro)

III. Ý nghĩa của hệ số beta?

Ta có công thức:


*

Trong đó:

% stock: Biến động của cổ phiếu mình quan tâm.

β stock: Chỉ số Beta của cổ phiếu mình quan tâm

% Market: % biến động của thị trường hay Vn-Index

Qua công thức trên, ta có nhận xét:

Beta = 1 thì cổ phiếu rủi ro hệ thống hay biến động tương đương với thị trường (Vn-Index)Beta > 1 thì cổ phiếu rủi ro hệ thống hay biến động lớn hơn thị trường (cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, tài chính…)Beta Beta = 0 thì không phụ thuộc biến động của thị trườngBeta

Hầu hết cổ phiều đều có hệ số Beta > 0, tuy nhiên đôi khi bạn thấy có những chỉ số beta

IV. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM và hệ số beta.

Mô hình định gia CAPM: Là mô hình đánh giá lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư vào một cổ phiếu hay danh mục tương quan với rủi ro hệ thống (beta) và suất sinh lời của thị trường.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Hòa Minzy - Thông Tin Tiểu Sử Hòa Minzy

R = Ro + β X (R tt – Ro)

Trong đó:

Qua công thức trên: Bạn sẽ thấy tại sao người ta nói rủi ro cao lợi nhuận cao hay nói đúng hơn là rủi ro càng cao thì yêu cầu lợi nhuận càng cao. Chúng ta đầu tư chứng khoán, vì chúng ta chấp nhận rủi ro cao hơn để kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn. Nếu muốn đầu tư không rủi ro thì hãy gửi ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Vietinbank.

Ví dụ:

Danh mục A có hệ số beta= 0.5, danh mục B có hệ số beta là 2.Nếu lãi suất trái phiếu, ở Việt Nam thì Ngọ hay xài lãi suất ngân hàng là Ro = 6%.Lãi suất thị trường dài hạn là Rtt =10%.

Thì:

Lợi nhuận kỳ vọng hợp lý của danh mục A sẽ là:Ra = Ro + beta X (Rtt – Ro) = 6% + 0.5 X (10% – 6%) = 8%Suất lợi nhuận kỳ vọng hợp lý của danh mục B sẽ là:Rb = Ro + beta X (Rtt – Ro) = 6% + 2 X ( 10% – 6%)= 14%

Thêm nữa:

Năm 2017, Vn-Index tăng 48%.Danh mục A với Beta = 0.5 sẽ chấp nhận suất lợi nhuận: 6% + 0.5 X (48%- 6%) = 27%.Danh mục B với Beta = 2 sẽ chấp nhận suất lợi nhuận: 6% + 2 X (48% -6%) = 93%.

P/S: Vì biến động quá lớn nên cách này không hẳn là chính xác, tuy nhiên tùy theo triết lý, phương pháp như chuyên đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa hay nhỏ, đầu tư tăng trưởng, đầu tư giá trị, phân tích kỹ thuật, cách quản trị danh mục đầu tư mà yêu cầu suất sinh lợi hợp lý khác nhau. Vậy nên, nếu danh mục có chỉ lấy Beta = 2 thì mức yêu cầu sinh lời tối thiểu năm 2017 phải bằng 60%- 65% trở lên, thì mới hợp lý. Còn nếu danh mục ở mức 0.5 thì chỉ cần sinh lợi 27% là được.

Tuy nhiên đó chỉ là rủi ro hệ thống, còn có những rủi ro khác là rủi ro phi hệ thống nữa. Do đó: Khi bạn đầu tư với mức rủi ro cao hơn thì mức sinh lời yêu cầu hợp lý tương ứng bắt buộc phải cao hơn. Rủi ro phi hệ thống có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa, cách phân bổ tiền và cổ phiếu. Nhưng khi bạn đầu tư vào danh mục có rủi ro cao thì nên chuẩn bị tâm lý có thể mất tiền lớn hơn và nhiều hơn, nhưng bù lại bạn có quyền yêu cầu và kỳ vọng mức sinh lợi lớn hơn.

V. Hệ số Alpha và mối quan hệ giữa hệ số Beta và Alpha

Nhắc đến hệ số beta, ta không thể không nhắc đến người bạn song hành cùng nó, hệ số alpha. Tuy nhiên, thường các nhà đầu tư không chú ý hệ số này.

Hệ số alpha là mức lợi nhuận sau khi điều chỉnh rủi ro. Hay là mức chênh lệch giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận hợp lý ứng với mức rủi ro.

Công thức:

Alpha = % Lợi nhuận thực tế – % lợi nhuận kỳ vọng ứng rủi ro beta

Khi alpha > 0: Bạn đầu tư hiệu quả, càng cao thì càng hiệu quả.

Khi alpha NĐT A với danh mục A có Beta = 0.5, theo mô hình định giá CAPM giả định kỳ vọng lợi nhuận hợp lý là 8%NĐT B với danh mục B có Beta = 2, theo mô hình định giá CAPM giả định kỳ vọng lợi nhuận hợp lý là 14%NĐT A kiếm lãi 16%.NĐT B kiếm lãi 18%⇒ Ai đầu tư tốt hơn?

Nếu chỉ xét theo kết quả thuần túy thì NĐT B đầu tư tốt hơn với mức lãi 18% so với NĐT A chỉ lãi 16%.

Nhưng nếu xét theo kết quả đã hiệu chỉnh rủi ro, hệ số Anpha thì:Anpha A = 16% – 8% =8%.Anpha B = 18% – 14% = 4%.

Xem thêm: Cách Làm Trà Tắc Xí Muội Đơn Giản, Cách Pha Trà Tắc Chuẩn Ngon Để Kinh Doanh

Vậy sau khi điều chỉnh rủi ro thì NĐT A đầu tư hiệu quả gấp đôi NĐT B.Chuyên mục: Đầu tư tài chính