CÁCH ĐẶT LỆNH MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

 - 

1. Chọn tab “giao hoán cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn các loại lệnh “Mua” hay “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã bệnh khoán thù trong ô Mã bệnh khoán5. Nhập vào con số triệu chứng khân oán trong ô Số lượng.6. Nhập giá bán (đơn vị chức năng 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://vmvc.com.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_1_68782_700.jpg 550w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút ít “Mua” để tại vị Lệnh mua hoặc nhấn nút ít “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại chứng thực với báo cáo lệnh đặt sẽ tiến hành hiển thị.

*
" width="550" height="309" srcset="https://vmvc.com.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_2_68782_700.jpg 550w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhấn nút “Xác nhận” để mang lệnh vào khối hệ thống, Nhấn nút ít “Quay lại” nhằm điều chỉnh lại10. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không khớp vào thời gian cuối ngày sẽ auto bị diệt. Những lệnh này không hề hiệu lực hiện hành vào trong ngày giao dịch thanh toán tiếp theo.

Xem thêm: Thông Tin Profile Diễn Viên Bạch Vũ & Chu Nhất Long Ý Tưởng, 120 Bạch Vũ & Chu Nhất Long Ý Tưởng

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào đổi chác cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://vmvc.com.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_3_68782_700.jpg 550w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh nhưng bạn muốn sửa/hủy4. Nhấn nút Sửa/diệt nếu muốn sửa/hủy lệnh, screen sửa/diệt lệnh vẫn chỉ ra như sau:a. Màn hình xác nhận sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://vmvc.com.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_4_68782_700.jpg 453w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình chứng thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://vmvc.com.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_5_68782_700.jpg 467w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.vmvc.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhấn nút “Xác nhận” nhằm hoàn tất.

Xem thêm: Quang Lập Là Ai? Xem Chi Tiết Tiểu Sử Ca Sĩ Quang Lập Bolero Để Đời

Chú ý: Quý đơn vị đầu tư chỉ được phnghiền sửa/hủy lệnh khi lệnh kia không được tiến hành, hoặc lệnh new triển khai một phần.