Ví Dụ Về Mô Hình B2G Là Gì ? Tìm Hiểu Về B2G Ví Dụ Về Mô Hình B2G

 - 
abbreviation for business-to-government: relating to lớn trade in products và services between businesses và government, especially trade over the internet:


Bạn đang xem: Ví Dụ Về Mô Hình B2G Là Gì ? Tìm Hiểu Về B2G Ví Dụ Về Mô Hình B2G

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú vmvc.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm:

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vmvc.com.vn English vmvc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: # 100 Câu Tiểu Sử Hay Trên Fb Hay 2021 ❤️ 1001 Tiểu Sử Facebook Độc Đẹp Lạ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message